Uwaga rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny, który trwa w tym roku w naszym przedszkolu od 1 do 19 lipca.
Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest dokonanie opłaty za wyżywienie najpóźniej do 23 maja (czwartek).
Numer rachunku PL 89 1030 1508 0000 0005 5066 5042 (tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, opłata za dyżur wakacyjny).
Stawka żywieniowa wynosi 14 zł za dzień, tj. razem za cały dyżur 210,00 zł. 
!!!! Ważne – zgodnie z zasadami ustalonymi przez Biuro Edukacji, nieuiszczona w terminie opłata, skutkuje nieprzyjęciem dziecka na dyżur.