Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Współpraca z rodzicami

Nasze priorytety

Współpraca z Rodzicami

         Nasze Przedszkole, jako jeden z priorytetów stawia sobie dobrą współpracę ze środowiskiem rodzinnym dziecka. Preferujemy aktywne formy udziału dzieci i ich rodziców w życiu przedszkola, które integrują się ze sobą poprzez wspólne świętowanie różnych okazji. Dzięki świadomej organizacji procesu wychowawczo – edukacyjnego we współpracy z rodzicami wpływamy na prawidłowy rozwój osobowości dziecka, jego postawy, zachowania i system wartości.

  • Pierwsze kontakty indywidualne

Pierwsze kontakty z rodzicami nawiązujemy w chwili odbierania i składania kart zgłoszeniowych dziecka do przedszkola. Rodzice chętnie rozmawiają z Panią Dyrektor lub nauczycielami na temat swojego dziecka i pracy naszej placówki. Staramy sie już w tych kontaktach uzyskać pewne informacje o dziecku. Rodzice, natomiast, mają możliwość zapoznania sie z wyglądem przedszkola i informacjami zamieszczonymi na tablicach.

  • Dni adaptacyjne

Dla najmłodszych kandydatów naszego przedszkola i ich rodziców co roku organizowane są spotkania adaptacyjne. Ich celem jest pokonanie lęków związanych z przyjściem do przedszkola (separacja z rodzicami, nowe miejsce, nauczyciele itp.). Spotkania te przyczyniają się do sprawniejszego i łagodniejszego przebiegu procesu adaptacji dzieci do przedszkola i panujących w nim warunków. Rodzice, mają szansę na nawiązanie kontaktu z wychowawcą i rozmowę na temat swoich obaw związanych z posłaniem dziecka do placówki.

  • Konsultacje indywidualne

Nasze przedszkole bardzo ceni sobie indywidualny kontakt z rodzicami. W każdej grupie nauczyciele raz w miesiącu pełnią dyżur podczas, którego chętni rodzice mogą umówić się na spotkanie, które umożliwia  spokojną rozmowę na tematy niepokojące rodzica lub nauczyciela wymianę doświadczeń oraz stworzenie i wypracowanie wspólnej linii wychowawczej i edukacyjnej dla konkretnego dziecka.

  • Zebrania ogólne i grupowe

Zebrania ogólne i grupowe organizowane są w zależności od potrzeb placówki, grupy czy rodziców. Na zebraniach tych informujemy rodziców o regulaminach obowiązujących w przedszkolu, zapoznajemy z koncepcją, statutem przedszkola a także zachęcamy do współpracy i pomocy na rzecz przedszkola. Nauczyciele w poszczególnych grupach szczegółowo przedstawiają rodzicom swój program pracy wychowawczej, zadania wynikające z programu oraz osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. W najstarszych grupach na zebraniach grupowych omawiane są także wyniki diagnozy gotowości szkolnej.

  • Zajęcia otwarte

Dzięki zajęciom otwartym, rodzice mogą w bezpośredni i atrakcyjny sposób poznać zadania jakie realizowane są w pracy z ich dziećmi, zaobserwować i poznać stosowane formy oraz metody pracy. Najważniejsze dla rodziców jest zobaczenie dziecka na tle grupy rówieśniczej, na obserwację jego zachować w stosunku do dziecka, nauczyciela, na sprawdzenie jego wiadomości, umiejętności i sposobu radzenia sobie w różnych sytuacjach.

  • Warsztaty

Kolejną, atrakcyjną i bardzo rozwiniętą w naszym przedszkolu, formą współpracy z rodzicami są warsztaty. W każdej grupie średnio 2-4 razy w roku organizowane są warsztaty tematyczne z rodzicami (np.: plastyczne, kulinarne, świąteczne, związane z panującą porą roku). Są one wspaniałą formą integrującą dzieci, rodziców i wychowawców. Jest to czas, kiedy dzieci mogą stworzyć coś wspólnie ze swoimi rodzicami i razem się bawić. Często spotkania te są okazją do zaprezentowania przez dzieci swoich nowych umiejętności, których nauczyły się w ostatnim czasie podczas zajęć w przedszkolu, dlatego też warsztaty otwiera mini występ artystyczny przygotowany przez dzieci.

  • Wspólne świętowanie

Dotyczy uroczystości przedszkolnych takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziców, Dzień Dziecka czy Zakończenie Roku Przedszkolnego. Dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności wpływają one na emocjonalne zaangażowanie dzieci, nauczycieli i członków rodziny. Dzieci prezentują to czego nauczyły się w przedszkolu, wcześniej wykonują zaproszenia dla gości oraz małe upominki dla najbliższych. W tych dniach pełnią one ważną rolę – gospodarzy! J Rodzice chętnie angażują sie w pomoc przy organizacji danych uroczystości np.: poprzez przygotowanie strojów, dekoracji itp. Wspólne świętowanie jest doskonałym sposobem do pogłębienia więzi uczuciowych pomiędzy dziećmi i ich bliskimi, a także okazją do rozmów wychowawców z rodzicami.

  • Spotkania ze specjalistami

Oprócz dyrekcji, wychowawców i pracowników obsługi, w naszym przedszkolu pracuje wielu specjalistów: psycholog, logopeda, terapeuta SI, pedagodzy specjalni, którzy także chętnie dzielą się swoją wiedzą i czasem z rodzicami, zapraszając na konsultacje.

  • Cała Polska Czyta Dzieciom

Bardzo rozwinięta i widoczna w naszym przedszkolu jest Akcja: Cała Polska Czyta Dzieciom, w którą bardzo chętnie angażują się rodzice. Po wcześniejszym wpisaniu się na listę lub ustaleniu z wychowawcą chętny rodzic może przyjść z wybraną przez siebie, lub swoje dziecko książką i przeczytać ją na forum grupy przedszkolnej, do której należy jego dziecko. Jest to miłe doświadczenie dla rodzica i bardzo ekscytujące dla dziecka, którego poczucie własnej wartości rośnie poprzez doświadczenie uczucia dumy ze swojej mamy lub taty.

  • Tablica ogłoszeń

Dla zabieganych rodziców, formą kontaktu jest często tablica ogłoszeń, na której nauczyciele informują o najważniejszych wydarzeniach czy sprawach. Tablice ogłoszeń znajdują się przy każdej sali przedszkolnej.

Ułatwienia dostępności