Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Gdzie szukać pomocy?

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest organizacją pozarządową, która kompleksowo zajmuje się problematyką przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Fundacji.

https://fdds.pl/

Fundacja Tukan na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodzin

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

zachęcamy do zapoznania się z ofertą Fundacji Tukan działającej na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin:

http://www.fundacjatukan.pl

Fundacja działa na rzecz wsparcia rodziców dzieci w spektrum autyzmu oraz rozpowszechniania wiedzy zgodnej z najnowszą koncepcją neuroróżnorodności i opartej o najnowsze wyniki badań  na temat spektrum autyzmu.

Psychologiczne Centrum Wsparcia

Od 3 października wznowiono działanie Psychologicznego Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, którego zadaniem jest doraźna konsultacja i pomoc psychologiczna.

Przy telefonach dyżurują psycholodzy, psychoterapeuci i pedagodzy z czterech specjalistycznych  poradni psychologiczno-pedagogicznych.:

  • w poniedziałki w godz. 10.00-14.00 pod numerem 519 047 372 dyżurują specjaliści z Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”,
  • w środy w godz. 10.00-14.00 pod numerem 510 205 050 dyżurują specjaliści ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”,
  • w piątki w godz. 10.00-14.00 pod numerem 519 047 370 dyżurują specjaliści ze Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”

Od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 pod numerem 667 147 738  dyżurują specjaliści ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”. Możliwy jest również kontakt mailowy: mtz@mtz.waw.pl

Zachęcamy do korzystania!

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/psychologiczne-centrum-wsparcia

Fundacja Sto Pociech

https://www.stopociech.pl/s/index.php 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12.
Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji.
Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Bezpieczna szkoła

Tragiczne zdarzenie, które miało miejsce w jednej z warszawskich szkół, spowodowało pojawienie się w społecznościach przedszkolnych i szkolnych wielu pytań i obaw o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z programem „Bezpieczna szkoła +” oraz informacjami dostępnymi na podanych poniżej stronach internetowych.

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

www.szkolabezprzemocy.pl

www.przemocwszkole.org.pl

Niebieska karta

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Więcej informacji – procedura „Niebieskie Karty” (kliknij)

Gdzie po pomoc?

Przemoc – gdzie szukać pomocy?

Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne
– najbliższa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 23, ul. 1 Praskiego Pułku 8,
– 
Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I stopień referencyjny, filia w Rembertowie, Adres: ul. Chełmżyńska 27/35 04-427, Warszawa Rembertów, Więcej informacji pod adresem: http://osrodkipsychoterapii.pl/ 

– Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej
– Policja – Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6 Warszawa
– Rzecznik Praw Dziecka

Telefony zaufania
– 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
– 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
– 800 121 212 – telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka
– Fundacja Falochron na rzecz bezpieczeństwa i współpracy w szkole
www.szkolabezprzemocy.pl
www.przemocwszkole.org.pl

Pomoc – Rembertów:
– Punkt Informacyjno – Konsultacyjny al. Gen. A. Chruściela ,,Montera”28, budynek Urzędu
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, te. 22 51 51 843
– Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. ST. Warszawy, ul. Plutonowych 10 tel.
22 673 5412, 22 6119380
Instytucje uprawnione do wszczęcia procedury ,,Niebieskiej Karty”: Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
– Szkoły, przedszkola
– placówki opieki zdrowotnej
– Komisariat Policji Warszawa Rembertów u. Plutonowych 6, Tel. 22 6119007, 22 611 9008
– Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół
Rembertów

Ułatwienia dostępności