Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w I półroczu 2024 roku

Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w I półroczu 2024 roku do Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi mieszczącego się w Warszawie, przy ulicy Admiralskiej 17.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.12.2023 roku.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1-6 w dniu 11.12.2023 roku.

Ułatwienia dostępności