Najważniejsze informacje

Dyrektor Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie – Dorota Olszanecka – Ryś
Zastępca Dyrektora – Dorota Bednarczuk

  • Mamy 14 oddziałów, w tym 4 oddziały integracyjne
  • Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)
  • We wszystkich grupach prowadzona jest nauka języka angielskiego – 2 x w tygodniu
  • W grupach dzieci 6 letnich prowadzona jest katecheza
  • Raz w tygodniu w każdej grupie prowadzone są zajęcia gimnastyczne. Ich różnorodność i atrakcyjność polega na łączeniu ze sobą różnych metod wspierania prawidłowego rozwoju motorycznego u naszych podopiecznych
  • W ramach programu „Aktywny Warszawiak” dzieci 6 letnie mają raz w tygodniu zajęcia z akrobatyki
  • W wyniku zaobserwowanych potrzeb, organizujemy kontakty z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
  • Współpracujemy ze Szkołami Podstawowymi, w których uczą się absolwenci naszego przedszkola lub do których mają zamiar uczęszczać nasi wychowankowie
  • Od lat mamy kontakt z Biblioteką Publiczną dzielnicy Warszawa Rembertów, Przedszkolami i innymi partnerami lokalnymi i pozamiejskimi

Ułatwienia dostępności