Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Najważniejsze informacje

Dyrektor Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie – Dorota Olszanecka – Ryś
Zastępca Dyrektora – Dorota Bednarczuk

  • Mamy 14 oddziałów, w tym 4 oddziały integracyjne
  • Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00 (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy)
  • We wszystkich grupach prowadzona jest nauka języka angielskiego – 2 x w tygodniu
  • W grupach dzieci 6 letnich prowadzona jest katecheza
  • Raz w tygodniu w każdej grupie prowadzone są zajęcia gimnastyczne. Ich różnorodność i atrakcyjność polega na łączeniu ze sobą różnych metod wspierania prawidłowego rozwoju motorycznego u naszych podopiecznych
  • W wyniku zaobserwowanych potrzeb, organizujemy kontakty z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
  • Współpracujemy ze Szkołami Podstawowymi, w których uczą się absolwenci naszego przedszkola lub do których mają zamiar uczęszczać nasi wychowankowie
  • Od lat mamy kontakt z Biblioteką Publiczną dzielnicy Warszawa Rembertów, Przedszkolami i innymi partnerami lokalnymi i pozamiejskimi
Nasz zespół

Kadra pedagogiczna Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi  do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Stanowimy zespół wykształconych i kreatywnych pedagogów, którzy dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę w placówce. Nauczycielki nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się na studiach podyplomowych, warsztatach, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.

Nasze przedszkole to miejsce, które wyróżnia się spośród innych przedszkoli szeroką gamą szkoleń i warsztatów. Udział w nich służy podnoszeniu umiejętności zawodowych jak również sprzyja integracji środowiska nauczycieli i rodziców.

Ułatwienia dostępności