Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Pedagodzy specjalni

Nasi specjaliści

Pedagog specjalny: Kinga Zdanowicz (kzdanowicz@p376.pl)

Nauczyciele współorganizujący kształcenie: Dorota Górska (dgorska@p376.pl), Kinga Zdanowicz (kzdanowicz@p376.pl), Magdalena Sowińska (msowinska@p376.pl), Agnieszka Kałuża (akaluza@p376.pl)

Integracja

Integracja

W naszym przedszkolu funkcjonują cztery oddziały integracyjne (Muchomorki, Niedźwiadki, Skrzaty i Żabki). Grupy prowadzone są przez trzech nauczycieli: dwóch wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie (pedagoga specjalnego).

Wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Natomiast nauczyciel współorganizujący kształcenie dostosowuje treści edukacyjne do możliwości podopiecznych poprzez odpowiednie formy i metody pracy.

Dyrektor przedszkola powołuje zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, których zadaniami są: przeprowadzanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz prowadzenie działań rewalidacyjnych.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zależności od potrzeb, mają zapewniony szereg specjalistycznych zajęć:

 • logopedię
 • integrację sensoryczną
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • zajęcia z psychologiem
 • TUS

Podczas zajęć rewalidacyjnych pedagodzy specjalni wykorzystują różnorodne metody pracy lub ich elementy, w celu wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, korygowania i wyrównywania deficytów rozwojowych. Przykładowe z nich to:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • nauka czytania Metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. Cieszyńskiej,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Edukacja przez Ruch D. Dziamskiej,
 • Programy aktywności „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” M. i Ch. Knill,
 • elementy metody E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”,
 • Metoda Aktywnego Słuchania wg Batii Strauss,
 • elementy psychodramy i biblioterapii,
 • wybrane techniki relaksacyjne,

Ogromnie ważne jest kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa.
Małe dzieci są wolne od uprzedzeń, które często istnieją już w mentalności wielu dorosłych.

Korzyści płynące z integracji:

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczy się przez obserwację swoich rówieśników.
 • Przebywa w naturalnym środowisku (nie jest izolowane).
 • Staje się bardziej komunikatywne. Nawiązuje relacje z rówieśnikami.
 • Dziecko niepełnosprawne ma większą motywację do nauki i stawania się coraz bardziej samodzielną osobą.
 • Integracja sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych.

 Dla ich rówieśników:

 • Wzrasta u dzieci poziom tolerancji, wrażliwości, otwartości, szacunku, troski, empatii, odpowiedzialności.
 • Rozwijane są od najmłodszych lat prawidłowe postawy wobec niepełnosprawnych osób.
 • Dzieci są bardziej uspołecznione.

Gabinet pedagogów specjalnych

Ułatwienia dostępności