Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Metody pracy

W poszczególnych oddziałach wdrażane są metody pracy z dzieckiem takie jak:

 • Metoda Dobrego Startu wg prof. Marty Bogdanowicz
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Dziecięca Matematyka wg prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
 • Metoda M. Montessori
 • Edukacja przez Ruch Doroty Dziamskiej
 • Przedszkolaki Krok Drugi
 • Trzy Kroki Dziecka w Przyszłość
 • Klucz do Uczenia się wg Lwa Wygotskiego
 • Psychomotoryka wg M. Procus i M. Block
 • Pedagogika zabawy „Klanza” i elementy metodyki zuchowej
 • Relaksacja
 • Gimnastyka Orffa i  Labana
 • Aktywne słuchanie muzyki  wg Batii Strauss
 • Metoda Odimiennej nauki czytania wg Ireny Majchrzak
 • Metoda czytania globalnego Glenn’ a Domana
 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna Jagody Cieszyńskiej
 • Opowieść ruchowa
 • Elementy bajkoterapii
 • Metoda projektów

Wśród form pracy z dzieckiem uwzględniamy następujące:

 • sytuacje edukacyjne,
 • kontakty indywidualne z dzieckiem,
 • spacery i wycieczki,

Wśród metod pracy z dzieckiem uwzględniamy następujące:

 • metody podające (przyswajanie): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem,
 • metody problemowe (odkrywanie): gry dydaktyczne, gry planszowe, „burza mózgów”, inscenizacja, zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze,
 • metody aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa, pokaz,
 • metody praktyczne (działanie): ćwiczenia.

Aktywności dziecka: swobodna, inspirowana i kierowana.

Ułatwienia dostępności