Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Terapeuci SI

Nasi specjaliści

Anna Wielgosz – Nakonieczna (awielgosz_nakonieczna@p376.pl)

Katarzyna Stokowska (kstokowska@p376.pl)

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to metoda uczenia się przez zmysły. Rozwijamy się i uczymy poprzez bodźce, które docierają do naszego ciała, właśnie dzięki narządom zmysłów. Zmysły dostarczają nam informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Jest to nie tylko pięć najbardziej znanych zmysłów: wzrok, słuch, dotyk, smak i węch, ale również propriocepcja (czucie głębokie – zmysł informujący mózg o położeniu i ruchach naszego ciała) oraz układ przedsionkowy, inaczej zmysł równowagi. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w życiu płodowym i najintensywniej przebiega pomiędzy 3 a 7 r.ż.

W naszym przedszkolu terapia SI prowadzona jest przede wszystkim dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale także, w miarę możliwości i potrzeb, terapią objęte są dzieci, które otrzymały opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej z zaleceniem podjęcia zajęć SI.

Terapia SI zalecana jest m.in. dzieciom, które:
– nie potrafią dłużej wysiedzieć w miejscu, cały czas są w ruchu
– mają problemy w opanowywaniu umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się)
– mają problemy z koncentracja uwagi, łatwo rozpraszają się
– są nadwrażliwe słuchowo, nie lubią słuchać muzyki, boją się głośnych dźwięków
– są nadwrażliwe dotykowo – np. nie tolerują metek na ubraniach, obcinania paznokci, mycia włosów
– nie chcą jeść określonych konsystencji jedzenia, jedzą bardzo wybiórczo
– są nadmiernie płaczliwe, niespokojne
– nie lubią/ boją się bujać się na huśtawce, kręcić na karuzeli
– mają słabą równowagę
– mają trudności z nauką jazdy na rowerze
– trudno jest im zrozumieć polecenia
– są impulsywne, łatwo obrażają się, są nadwrażliwe emocjonalnie
– czynności samoobsługowe sprawiają im problem
– charakteryzują się opóźnionym rozwojem mowy (mowa niewyraźna, mały zasób słów).

Sala do zajęć

Ułatwienia dostępności