Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Standardy Ochrony Dzieci

Drodzy Rodzice,

na stronie internetowej naszego Przedszkola w zakładce „Dla Rodziców” pojawił się nowy dokument o nazwie Standardy Ochrony Dzieci. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Standardy Ochrony Dzieci to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjemne środowisko w naszym Przedszkolu.

W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

  • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
  • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie,
  • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Ułatwienia dostępności