Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Programy i projekty

Główne zadania na rok przedszkolny 2023/2024
 • Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 • Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
Zestaw programów na rok przedszkolny 2023/2024
 1. „Klucz do uczenia się”

autor programu – Galina Dolya, wydawnictwo – Transfer Learning

 1. „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” ( 3 grupy)

autor programu – Jolanta Wasilewska, wydawnictwo – WSiP

 1. „Drużyna marzeń” ( 7 grup)

autor programu – Jolanta Wasilewska, wydawnictwo – WSiP

 1. „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe” ( 1 grupa)

autor programu – M. Chludzińska, A. Kacprzak- Kołakowska, A. Kucharczyk, wydawnictwo – Nowa Era

 1. „Trefliki w przedszkolu” ( 2 grupy)

autor programu – Dorota Kossakowska, wydawnictwo – Podręcznikarnia

 1. „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych”

autor programu – Mariola Bogucka, Dorota Łoś, wydawnictwo – Pearson Central Europe

Uczymy dzieci programować - Kodowanie na dywanie

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl spotkań realizowanych w wybranych grupach dzieci 5 – 6 letnich.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) na lata 2021-2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa oraz modernizację bibliotek w Polsce.

Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Belka nprcz

Książka w podróży

Projekt edukacyjny obecny w naszym przedszkolu od 2019 roku. Skierowany jest do wszystkich przedszkolaków, do ich rodziców, a także do nauczycieli.

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci
 • Włączenie rodziców do aktywnego i systematycznego czytania dzieciom
 • Integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym wyposażeniu kącika czytelniczego
 • Prezentowanie wartościowej literatury dziecięcej w ogólnodostępnym kąciku czytelniczym
 • Przygotowanie dzieci do samodzielnego wyboru książek
 • Wyrabianie nawyku czytania od najmłodszych lat
Profilaktyka Logopedyczna

ZABAWY BUZI I JĘZYKA DLA KAŻDEGO SMYKA” – spotkania z Języczkiem Podróżniczkiem

Program skierowany jest do najmłodszych dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu, do ich rodziców, a także do nauczycieli.

Cele:

 • Stymulowanie rozwoju mowy i języka
 • Zapobieganie powstawaniu wad wymowy
 • Usprawnianie aparatu mowy (języka, warg) – systematyczne wprowadzanie podstawowych ćwiczeń warg i języka
 • Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • Rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej
 • Kształtowanie słuchu fonemowego
 • Wzbogacanie słownika biernego i czynnego
Pozostałe projekty i programy

„Cała Polska Czyta Dzieciom”

Klucz do Uczenia się” – realizowane programy: Matematyka sensoryczna, Od bazgrania do pisania, Literacki

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” – ogólnopolski projekt czytelniczy

„Gramy zmysłami” – ogólnopolski projekt edukacyjny

„Klasa w terenie” – ogólnopolski projekt edukacyjny

„Jestem małym przyjacielem przyrody” – program o tematyce ekologicznej

„Mali wielcy odkrywcy” – program edukacyjny

„Wiem, co jem – czyli na wesoło i na zdrowo” – projekt kulinarny

„Zdrowo i sportowo” – program rozwijający sprawność fizyczną

„Zdrowo jemy i zdrowo żyjemy” program rozwijający sprawność fizyczną

„Poznajemy ciekawe zawody” – preorientacja zawodowa

„Paluszkowe Maluchy” – ogólnopolski projekt

„Między nami emotkami” -poznawanie świata emocji

„Dziecięca literatura europejska” – projekt

„Bezpieczny Świat Dziecka” – program własny

„Akademia Dobrego Wychowania” Barbary Ciemskiej

„Dziecięca matematyka” wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

„Przedszkolaki Krok Drugi”

„Z darami natury świat nie jest ponury”– ogólnopolski projekt edukacyjny

„Zabawy sztuką” – ogólnopolski projekt edukacyjny

„Bajkowe gotowanie” – projekt

„Spotkania z ciekawymi ludźmi” – projekt – preorientacja zawodowa

„Zdrowe dzieci” – projekt prozdrowotny

Ułatwienia dostępności