Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna to zamierzona, systematyczna praca nad kształtowaniem świadomości ekologicznej naszych przedszkolaków. Od najwcześniejszych lat staramy się rozwijać właściwe postawy dzieci wobec środowiska.

Wdrażanie programu ekologicznego w naszym Przedszkolu  ma na celu rozbudzanie świadomości ekologicznej dzieci i kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska. Naszymi działaniami będziemy uwrażliwiać wychowanków na piękno otaczającego świata, jak również na potrzeby innych, zwłaszcza zwierząt, rozwijając w dzieciach wrażliwość i empatię.

Programem objęte zostaną wszystkie dzieci z Przedszkola nr 376, jak również ich rodziny, poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach, konkursach i akcjach charytatywnych. 

Program realizujemy również poprzez uczestnictwo w różnorodnych ogólnopolskich projektach. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W PRZEDSZKOLU nr 376 NA ROK 2022-2023

Działania ekologiczne na rok 2022/2023 w naszym przedszkolu

Krasnale

 • Prace plastyczne z wykorzystaniem materiałów roślinnych oraz wtórnych
 • Zajęcia edukacyjne w ramach Dnia Ziemi
 • Warsztaty ekologiczne z rodzicami.
 • Kącik przyrodniczy/ ogródek przedszkolny

Skrzaty

 • Laboratorium Skrzatów – projekt przyrodniczy (cykl doświadczeń przyrodniczych)

Polega na przeprowadzeniu różnych doświadczeń przyrodniczych przez dzieci oraz ich omówienie. Celem jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ciekawości dzieci.

 • Dbaj o Ziemię – projekt ekologiczny

Konkurs dla grup przedszkolnych, którego celem jest rozwijanie świadomości, odpowiedzialności za naszą planetę i najbliższe otoczenie oraz rozwijanie postaw proekologicznych. Efektem tego będzie wystawa plakatów poszczególnych grup na holu w przedszkolu.

Muchomorki

 • Współtworzenie przedszkolnego projektu ekologicznego
 • Organizacja zbiórki makulatury
 • Organizacja plastycznego konkursu ekologicznego „Ekoportret”

Wiewiórki

 • Prace z wykorzystaniem materiałów roślinnych oraz wtórnych.
 • Warsztaty ekologiczne dla rodziców i dzieci „Las w słoiku”.
 • Obchody Dnia Ziemi.

Pszczółki

Cykliczne warsztaty ekologiczne. Ich celem obok uczenia się współpracy w zespole, stwarzania dzieciom możliwości do przeżywania radości i zadowolenia, jest przekazanie informacji na temat ponownego wykorzystania śmieci, doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów, kształtowanie świadomości ekologicznej – jak postępować, aby chronić środowisko naturalne, poznanie właściwości wody dla ludzi, roślin i zwierząt, poznanie nowych zabaw
z wykorzystaniem wody.

Efekty:

 • lepsza adaptacja dzieci do przedszkola, integracja
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie doświadczeń dzieci i pobudzenie kreatywności
 • kształtowanie postaw ekologicznych
 • stwarzanie okazji do odczuwania radości z tworzenia nowych rzeczy
 • możliwość wdrażania nowych własnych pomysłów
 • wzrost jakości pracy przedszkola

Sarenki i Biedronki

 • Ogólnopolski Projekt edukacyjny II edycja ,,Z ekologią na Ty”

Cele:

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu
sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Zajączki

 • Projekt ,,Z darami natury świat nie jest ponury”

Głównym celem II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Z darami natury świat nie jest ponury” jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzenie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody.

Motylki

 • Prace z wykorzystaniem materiałów roślinnych oraz wtórnych
 • Sadzenie bluszczu na terenie przedszkola
 • Obchody Dnia Ziemi
 • Organizacja zbiórki makulatury
 • Organizacja plastycznego konkursu ekologicznego „Ekoportret”
 • Zbieranie nakrętek do ponownego wykorzystania surowca

Konkurs Plastyczny „Ekoportret” organizowany przez grupę Motylki

Regulamin konkursu:

 • z materiałów odpadowych stwórzcie dowolny portret lub autoportret ze świata sztuki. Wybór jest szeroki: autoportrety – Picasso, Vincent vagn Gogh, Jan van Eyck, Kahlo Wyspiański, Monet
 • należy pamiętać, że prace oparte o recykling nie podlegają na kupowaniu brakujących materiałów – wykorzystajcie materiały, którym można nadać drugie życie
 • prace wykonuje cała grupa
 • format pracy: przestrzenny lub A4
 • prace należy składać: 08.05-12.05.2023
 • wystawa zostanie zorganizowana na holu przedszkolnym: 15.05.2023

 

Wspólne działania realizowane przez całe przedszkole:

 • Warsztaty jesienne z rodzicami.
 • Budowa ścieżki sensorycznej w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem surowców naturalnych.
 • 04.2023 r. obchody Dnia Ziemi.
 • „Na straganie w dzień targowy” – teatrzyk kukiełkowy w wykonaniu grupy „Sówki” dla pozostałych podopiecznych naszego przedszkola.
Ekologiczne działania przedszkolaków

Ułatwienia dostępności