Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna to zamierzona, systematyczna praca nad kształtowaniem świadomości ekologicznej naszych przedszkolaków. Od najwcześniejszych lat staramy się rozwijać właściwe postawy dzieci wobec środowiska.

Wdrażanie programu ekologicznego w naszym Przedszkolu  ma na celu rozbudzanie świadomości ekologicznej dzieci i kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska. Naszymi działaniami będziemy uwrażliwiać wychowanków na piękno otaczającego świata, jak również na potrzeby innych, zwłaszcza zwierząt, rozwijając w dzieciach wrażliwość i empatię.

Programem objęte zostaną wszystkie dzieci z Przedszkola nr 376, jak również ich rodziny, poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach, konkursach i akcjach charytatywnych.

Program realizujemy również poprzez uczestnictwo w różnorodnych ogólnopolskich projektach. Zachęcamy do zapoznania się z nimi!

Działania ekologiczne na rok 2023/2024 w naszym przedszkolu
 • „Dbamy o naszą planetę” – cykl zajęć.
 • „Segregujemy odpady” – cykl zajęć.
 • Dzień czystego powietrza” – zajęcia edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza.
 • „Wszystko jest muzyką” – zajęcia z wykorzystaniem materiałów z recyklingu.
 • „Znaczenie wody w przyrodzie” – cykl zajęć.
 • „Szanuj zieleń” – cykl zajęć.
 • „Sprzątanie lasu” – teatrzyk kukiełkowy.
 • „Coś z niczego” – warsztaty z rodzicami.
 • „Ekologia zawsze w modzie” – ekologiczny pokaz mody; wiosenne warsztaty z rodzicami.
 • Obchody Światowego Dnia Wody, Dnia Ziemi
 • „Cztery pory roku” – obserwacje przyrodnicze.
 • „Klasa w terenie” – ogólnopolski projekt edukacyjny.
 • Z darami natury świat nie jest ponury” – projekt.
 • „Drugie życie odpadów” – warsztaty z rodzicami.
 • Obchody „Dnia Dyni”.
 • Spotkania teatralne o tematyce ekologicznej (Teatr Lalka).
 • „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy”.
 • „Woda w przyrodzie” – cykl zajęć.
 • „Jestem małym przyjacielem przyrody”- program ekologiczny.
 • Zbiórka orzechów i żołędzi dla warszawskiego ZOO.
 • Zorganizowanie konkursu dzielnicowego „Eko moda”.
 • „Dzień drzewa” – jesienne warsztaty z rodzicami.
 • Udział dzieci w akcji „Rowerowy Maj”.
 • „Ciekawa zabawa” – cykliczne zajęcia ekologiczne.
 • Wycieczka do Nadleśnictwa w Celestynowie.
 • Zorganizowanie akcji sprzątania terenu przedszkola i wokół przedszkola.
 • Prowadzenie hodowli patyczaków.
 • Prowadzenie hodowli ziół.
 • Przedłużenie ścieżki sensorycznej.
 • Warsztaty z udziałem rodziców o tematyce jesiennej (m.in.: Jesienny lampion; Jesienna mandala) i wiosennej (m.in. sadzenie tulipanów).
 • Świąteczne warsztaty z udziałem rodziców – wykonywanie ekologicznych ozdób choinkowych.
 • Wycieczki do Gospodarstwa agro-edukacyjnego w Wymysłach.
 • Prowadzenie ogródków przedszkolnych.
 • Sadzenie bluszczu w ogrodzie przedszkolnym.
 • Prowadzenie kącików przyrodniczych w salach.
 • Gry stolikowe, np.:„Segregujemy odpady”.
 • Spacery i wycieczki wzbogacające wiedzę przyrodniczą
 • Segregacja śmieci, zbiórka makulatury, zbiórka nakrętek.
 • Wykorzystywanie artykułów z recyklingu do prac plastyczno- technicznych.

 

Ekologiczne działania przedszkolaków

Ułatwienia dostępności