Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Zgodnie z art. 20a i 20b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż z umieszczonym w widocznym miejscu napisem ,,Pies asystujący” oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Właściciel psa nie jest zobowiązany do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Właściciel psa odpowiada za swojego psa i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie przedszkola.

Ułatwienia dostępności