Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Nauka kodowania

W naszej grupie rozwijamy umiejętność kodowania, która daje nam mnóstwo korzyści: rozwijanie umiejętności myślenia logicznego, analitycznego, przyczynowo – skutkowego, kształtowanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie orientacji przestrzennej, percepcji wzrokowej.

Ułatwienia dostępności