Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Dyżur wakacyjny 2021

– DYŻUR WAKACYJNY – 

Od 1 lipca do 11 sierpnia b.r. nasza placówka zapewni opiekę Państwa dzieciom.

Przerwa w funkcjonowaniu naszego przedszkola nastąpi w dniach od 12 do 31 sierpnia b.r.
Funkcjonowanie placówki będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego.

 

Stosowne formularze (zgłoszenia) będą wkrótce u nauczycielek w poszczególnych grupach.

Możliwość pobrania formularza: tu kliknąć

 

 

Szanowni Rodzice Przedszkolaków,

istotnym zadaniem w organizacji pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest opieka wakacyjna. To zadanie co roku budzi wiele dyskusji i emocji. Wiąże się bowiem z dużymi oczekiwaniami rodziców, którzy sygnalizują chęć korzystania z opieki wakacyjnej w jak najdłuższym czasie, a z drugiej strony – z koniecznością wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli. 

Do roku 2019 r. w okresie wakacyjnym przedszkola i oddziały przedszkole organizowały dyżury wakacyjne – 2 lub 3 tygodniowe. Rodzice mogli zapisać dziecko na dyżur do kilku placówek i korzystać z opieki nawet przez całe wakacje.

W ubiegłym roku, w związku z zagrożeniem epidemicznym, podjęto decyzję o innej organizacji opieki w wakacje. Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadziły zajęcia przez 6 tygodni wakacyjnych i przyjmowane były tylko dzieci uczęszczające do danej placówki. Dodatkowo obowiązywały wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego uzależniające liczbę dzieci w grupie od powierzchni sali.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli. Zaleca się w nich m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi czy organizację pracy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Tylko poczucie odpowiedzialności oraz poświęcenie nauczycieli i pracowników oświaty decydują o tym, że najmłodsi mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z opieki i nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w bezpiecznych warunkach. Zarówno nauczyciele jak i pracownicy administracji i obsługi, którzy na równi zaangażowani są w opiekę nad dziećmi podejmują codziennie nieoceniony trud opatrzony dużym ryzykiem.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkoli i szkół również w tym roku – w lipcu i sierpniu – dzieci będą mogły przez ok. 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 – 3 tygodni placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

Proszę jednak o racjonalne planowanie opieki wakacyjnej dla swoich dzieci. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli i szkół podstawowych już w ubiegłym roku – podczas pierwszej fali pandemii –  zrezygnowali z części urlopów wypoczynkowych. Teraz proszą o możliwość wypoczynku i zregenerowania sił przed nowym rokiem szkolnym. Dodatkowo, wykorzystanie zaległych urlopów w terminie do 30 września roku następnego wynika również wprost z kodeksu pracy. Jeżeli pracownikom przedszkoli i szkół  tego nie umożliwimy, konieczne może okazać się okresowe zawieszanie pracy placówek ze względu na wysoką absencję chorobową i brak kadry.

Liczę na zrozumienie przez Państwa tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Z poważaniem

Renata Kaznowska

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Oryginał listu: http://przedszkole376.waw.pl/wp-content/uploads/2021/02/list_do_rodzicow_przedszkolakow.pdf

Ułatwienia dostępności