WAŻNE – wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola – aktualizacja 16.03.2020

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola składamy w terminie do 20 marca br. po uprzednim kontakcie telefonicznym 517-230-603 od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 15.00.

Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

  1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.
    Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
  2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

 

Na potwierdzenie wniosku rodzic otrzymuje druk o treści:
Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka). Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostaną sprawdzone i zaakceptowane w ciągu 5 dni od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich zatrudnieniu przy późniejszym dostarczeniu dokumentów.

W związku z epidemią wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.

Ułatwienia dostępności