WAŻNE! Procedury, organizacja i oświadczenia rodziców związane z otwarciem placówki.

Szanowni Rodzice,

w związku z planowanym otwarciem placówki w najbliższy poniedziałek – tj. 18.05, prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi organizacji pracy przedszkola i obowiązującymi w tym czasie procedurami.

Prosimy również o wypełnienie oświadczeń i deklaracji. Jest to warunek konieczny do tego, by dziecko zostało przyjęte do placówki.

Przypominamy, że do placówki może uczęszczać dziecko, którego rodzice w ankiecie zgłosili chęć korzystania z opieki w przedszkolu oraz zostali poinformowani o zakwalifikowaniu się dziecka do przedszkola w tym czasie.

Ułatwienia dostępności