REKRUTACJA

2 marca 2018r. o godz. 13.00 pod adresem:
przedszkola.edukacja.warszawa.pl
zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji
do przedszkoli na rok szkolny 2018/19.


Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać
rejestracji wniosku o przyjęcie dziecka  do przedszkola.


Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolu pierwszego wyboru.

Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
przyjmuje wnioski w godzinach pracy sekretariatu, tj. od 8.00 – 16.00.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się
z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji.

(Informacja nie dotyczy Rodziców dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu).

Po więcej informacji zapraszamy do zakładki: Organizacja – Rekrutacja 2018/2019

Ułatwienia dostępności