Rekrutacja 2020/2021

Biuro Edukacji m.st. Warszawy wskazało termin rozpoczęcia rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 na dzień 3 marca br. Będzie ona prowadzona (jak w latach poprzednich) z wykorzystaniem systemu informatycznego. Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana pod koniec stycznia br.

Ułatwienia dostępności