Przedstawienie wielkanocne

W czwartek 14 kwietnia teatr Falkoshow zabrała dzieci w podróż poprzez pory roku wraz z Rokokoko, który przebył drogę od małego kurczęcia aż do dorosłego koguta, spotykając w tym czasie różne wiejskie zwierzęta. Bohater odnalazł swój dom i pożyteczne zajęcie, o których marzył. Podróży towarzyszyła muzyka wykonywana na żywo na miniaturowym akordeonie. Sentymentalny nastrój, piękne dekoracje i interaktywność sprawiły, że dzieci mogły prawie realnie wejść w świat teatru „wyczarowanego” w Lanckoronie.

Ułatwienia dostępności