Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Policyjna akcja informacyjno – edukacyjna na rzecz bezpieczeństwa zimowego pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” oraz konkurs „Śnieżny dekalog”

kręci mnie bezpieczeństwo na stoku

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, została przygotowana przez Biuro Prewencji KGP i poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w górach i korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich.

Głównym celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Bezpośrednimi adresatami działań są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne dostępne na stronie w wersji elektronicznej.

W ramach akcji został również ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy dla dzieci i młodzieży pn. „ŚNIEŻNY DEKALOG” promujący bezpieczne narciarstwo i snowboard oraz aktywny tryb życia.

Partnerami akcji są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, Polski Związek Narciarski, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Fundacja PZU.

Wszelkie informacje w załączonym pliku oraz na stronie https://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/26061,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-na-stoku.html

Ogólnopolska akcja informacyjno – edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” – pobierz

Ułatwienia dostępności