Organizacja pracy w Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi zgodnie z zaleceniami GIS i MEN w trakcie trwania epidemii COVID-19

Organizacja pracy w Przedszkolu nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi zgodnie z zaleceniami GIS i MEN w trakcie trwania epidemii COVID-19

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 17.00
 2. Należy przestrzegać rygorystycznie wszelkich środków ostrożności, tj. osłona nosa i ust (maseczka lub przyłbica), rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku (dzieci nie dezynfekują rąk)
 3. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w wyznaczonym czasie najpóźniej do godz 8.20.Od godz. 6.30 do 7.00 przyprowadzamy dzieci do grupy dyżurującej „Stokrotki”(sala nr 9).
 4. Od 8.30 następuje dezynfekcja szatni i części wspólnych.
 5. Odbieranie dzieci: od 12.00 do 14.30 i od godz.15.00, Prosimy o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.
 6. Ze względów sanitarnych prosimy rodziców z wózkami dziecięcymi o pozostawianie ich przy drzwiach wejściowych.
 7. Ze względów organizacyjnych zarówno w godzinach porannych jak i popołudniowych grupy będą łączone. Informacje umieszczone zostaną przy każdej sali.
 8. Do przedszkola przyprowadzamy dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, które nie jest zobowiązane do przebywania na kwarantannie/izolacji.
 9. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w bezpiecznym odstępie od kolejnego rodzica.
 10. Czas pobytu rodziców/opiekunów w przedszkolu powinien być skrócony do niezbędnego minimum. Rodzic bez uzasadnionej, istotnej przyczyny, nie przemieszcza się po przedszkolu ponad to, co jest niezbędne do przyprowadzenia i odebrania dziecka.
 11. W zależności od potrzeb pielęgniarka mierzy dzieciom temperaturę. W przypadku objawów chorobowych (katar, kaszel, wysypka lub inne) rodzic zostanie poproszony o zaświadczenie lekarskie z adnotacją, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
 12. W przypadku, gdy wystąpi podwyższona temperatura lub objawy chorobowe w czasie przebywania w placówce, dziecko zostanie odizolowane od innych dzieci, a rodzic zostanie bezzwłocznie powiadomiony o konieczności pilnego odbioru dziecka.
 13. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek. Wyjątkiem może być przytulanka do zasypiania dla 3-latków.Wskazane jest, aby rodzic upewnił się, czy w kieszeniach dziecka nie ma przedmiotów przyniesionych z domu.
 14. Przestrzegamy zasady niepodawania ręki na powitanie i pożegnanie.
 15. Dziecko po pożegnaniu z nauczycielem i opuszczeniu sali, nie wchodzi do niej ponownie.
 16. Wszelkie sprawy wychowawczo – opiekuńcze pomiędzy nauczycielem a rodzicem omawiane są drogą telefoniczną, e – mailową lub na indywidualnych konsultacjach.

Ułatwienia dostępności