Organizacja pracy Przedszkola od 1 września 2021 r.

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA od 1 września 2021 r.

PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST
w godzinach 6.30 – 17.00

DZIECI PRZYPROWADZAMY
do godz. 8.20

od 8.30 dezynfekcja pomieszczeń, szatni i ciągów komunikacyjnych – drzwi wejściowe będą zamknięte

DZIECI ODBIERAMY
po obiedzie od 12.00 do 14.30
po podwieczorku od 15.00

Odbieranie w innych godzinach proszę ustalać wcześniej z wychowawcą w grupie

Prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci

Ułatwienia dostępności