Logorytmika w naszym przedszkolu

W czwartek 17 marca kadra pedagogiczna naszego przedszkola wzięła udział w warsztatach poświęconych prowadzeniu zajęć dla dzieci przy użyciu logorytmiki. Jest to metoda, która poprzez połączenie ruchu, muzyki i elementów logopedii wspiera rozwój mowy u dzieci. Warsztaty prowadził p. Piotr Tolsdorf – muzyk i logopeda, pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ze studentami.

Ułatwienia dostępności