Konkurs plastyczny „Karta Bożonarodzeniowa”

KONKURS PLASTYCZNY „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie kartek świątecznych na Boże Narodzenie. Pomyślcie już teraz o pięknie Świąt Bożego Narodzenia i wykorzystajcie swój talent, kreatywność i umiejętności plastyczne, aby stworzyć najpiękniejsze kartki bożonarodzeniowe.

REGULAMIN KONKURSU

 • Organizator
  Przedszkole nr 423, ul. Kadrowa 9, 04 – 421 Warszawa
 • Współorganizator i honorowy patronat
  Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
 • Partner
  Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Warszawie

Cele konkursu:

 • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej, w tym składania sobie życzeń poprzez wysyłanie kartek świątecznych
 • Kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej tematyką Świąt Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych poprzez wykorzystywanie różnych technik plastycznych
 • Czerpanie radości z efektów własnych działań twórczych
 • Wspólne spędzanie czasu na kreatywnej zabawie
 • Zacieśnianie więzi rodzinnych

Warunki uczestnictwa w konkursie:

– zadaniem uczestników jest wykonanie projektu kartki świątecznej związanej tematycznie z tradycją Świąt Bożego Narodzenia
– praca może być wykonana dowolną techniką (płaską) w formacie A5, czyli 21cm x15cm, bez wykorzystania elementów gotowych
– uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę konkursową
– każda praca powinna być na odwrocie opisana literami drukowanymi w następujący sposób: imię i nazwisko oraz wiek dziecka/autora pracy, nazwa placówki
– prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora
– komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci młodsze – 3, 4- latki
 • dzieci starsze – 5, 6-latki

– podczas oceny prac będzie brana pod uwagę: zgodność z tematem, samodzielność wykonania, inwencja twórcza, estetyka prac, walory artystyczne
– termin składania prac upływa 07. 12. 2016 r. (prace składamy u wychowawców grup)
– rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II, dokładny termin zostanie podany nie później niż 07.12.2016 r.
– dla nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursu przewidziano nagrody i dyplomy
– prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Złożenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby niniejszego konkursu.

choinka

Ułatwienia dostępności