Konkurs na LOGO naszego Przedszkola! Przypomnienie o zbliżającym się terminie!

Serdecznie zapraszamy do udziału w najważniejszym do tej pory konkursie!
Poszukujemy najlepszego projektu, który będzie przedstawiać LOGO naszego Przedszkola!
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich zainteresowanych dzieci, ich rodziców i personelu Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

 • Konkurs trwa od 13 października do 12 listopada 2021 roku.
 • Na formacie A4 należy przedstawić projekt, mieszczący się w polu 15cm x 15cm
 • Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: strona internetowa, zaproszenia, dyplomy i inne.
 • Projekt należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej:
  – W kopercie opatrzonej hasłem „KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA” w sekretariacie placówki.
  – W formacie PDF na adres e – mailowy: grupazajaczki2018@gmail.com w tytule wpisując „KONKURS NA LOGO PRZEDSZKOLA”.
 • Składając pracę uczestnik dołącza następujące dane:
  – Imię i nazwisko.
  – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku). Druk dostępny poniżej.
  – Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych uczestnika. Dokument dostępny poniżej.
 • Trzy najlepsze projekty otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody.

Więcej szczegółów w REGULAMINIE – warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z nim, a także wypełnienie załączonych dokumentów.

Ułatwienia dostępności