Dyżur wakacyjny! [Potwierdzenie woli zapisu]

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżury wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym,
do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru,
w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych, najpóźniej do 16 czerwca 2017 r.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00zł.
Opłatę w wysokości 80,00zł. należy wpłacić na rachunek bankowy: 89 1030 1508 0000 0005 5066 5042.
W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”

Ułatwienia dostępności