Dokształcamy się!

      Nowy rok przedszkolny rozpoczął się dla nauczycieli bardzo aktywnie. Już w pierwszym tygodniu września cała kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu z alternatywnej komunikacji. Szkolenie prowadziły doświadczone terapeutki komunikacji wspomagającej i alternatywnej, Panie  Iwona Stępniewicz i Jolanta Jaszczuk. W przedszkolu tworzymy zespół specjalistów i nauczycieli odpowiednio przygotowanych do wprowadzenia alternatywnej komunikacji potrzebującym dzieciom.

Termin AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza komunikację wspomagającą i alternatywną. Komunikacja wspomagająca – wzmacnia i uzupełnia mowę alternatywnymi sposobami porozumiewania się, pomaga w rozwoju mowy i języka. Komunikacja alternatywna – stanowi podstawową formę porozumiewania się dla osób pozbawionych umiejętności mówienia za pomocą znaków manualnych (język migowy, gesty), znaków graficznych (zdjęcia, obrazki, piktogramy, PIC, polski system znaków MÓWIK).

Metoda wspomagającej i alternatywnej komunikacji zalecana jest się dzieciom z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka. Informacji na temat pomocy osobom potrzebującym AAC udziela w Polsce Stowarzyszenie „Mówić bez słów” www.aac.org.pl

Ułatwienia dostępności