23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia obchodzony jest ustanowiony przez UNESCO Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 

(…) Zacznijmy od korzyści z głośnego czytania dla zdrowia emocjonalnego dziecka. (…) Dziecko, któremu codziennie czytamy, czuje się ważne i kochane. Buduje to jego mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Więź z najbliższą osobą jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka, warunkiem, by mogło wyrosnąć na zdrowego emocjonalnie i dojrzałego człowieka. Jeżeli rodzice nie znajdują czasu dla dziecka, przedkładając nad jego potrzeby swą karierę, zarobkowanie lub własne przyjemności, nieświadomie narażają całą jego przyszłość. Brak więzi z rodzicami w dzieciństwie jest niemal gwarancją ogromnych życiowych problemów, natomiast mocna i zdrowa więź z nimi daje na całe życie silny fundament oraz osłonę przed złymi wpływami, na które dziecko będzie odporniejsze, mając pewność rodzicielskiej miłości i czerpiąc z bogatych zasobów własnego intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu. (…)

Powyższe cytaty pochodzą z książki Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej „Wychowanie przez czytanie” wydanej przez Świat Książki.

Propagowanie czytelnictwa w naszej placówce:

  • Codziennie w grupach czytamy literaturę dziecięcą.
  • W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” zapraszamy rodziców i dziadków naszych dzieci, absolwentów przedszkola oraz innych gości do głośnego czytania.
  • W każdej sali przygotowany jest kącik książki (dzieci same wybierają książki do oglądania lub do czytania przez panią nauczycielkę).
  • W miejscu ogólnodostępnym zorganizowaliśmy „Kącik Wymiany Książek” – gdzie dzieci mogą wymienić się książkami.
  • Organizujemy spotkania z autorami ciekawych książek cyklicznie przyjeżdża do nas pani Barbara Ciemska, odwiedziła nas też Ilona Chylewska i autorka książek z serii „Basia” Zofia Stanecka. 
  • Współpracujemy z Biblioteką Publiczną w Rembertowie, gdzie uczestniczymy w zajęciach tematycznych – przedstawiających książkę jako źródło wiedzy.
  • Realizujemy Klucz do czytania wg Wygotskiego – program literacki (czytanie wybranej bajki i jej inscenizacja).
  • W oparciu o wiersze, bajki przygotowujemy programy artystyczne i przedstawienia teatralne dla zaproszonych gości oraz na inne występy lokalne.
  • I wiele innych aktywności, które rozwijają wśród dzieci zamiłowanie do literatury!

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
… I RODZICE TEŻ!

 

[źródło: http://wielki-czlowiek.pl/czytaj-dziecku/]

Ułatwienia dostępności